Zaproszenie

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu „Nutraceutyki w zdrowiu i chorobie”. Chemoprewencyjne i kardioprotekcyjne właściwości warzyw, owoców i soków, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2015r. w Krakowie w Nowohuckim Centrum Kultury

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych doniesień na temat chemoprewencyjnego i kardioprotekcyjnego wpływu nutraceutyków obecnych w owocach, warzywach i sokach. Jak również stworzenie forum naukowego dla wszystkich stron zainteresowanych oraz umożliwienie interaktywnej wymiany najnowszej wiedzy dotyczącej aktywnych składników żywności.

Tegoroczna edycja konferencji w trakcie obrad skupi się na bieżących postępach w badaniach nad nutraceutykami (zawartymi w warzywach i owocach oraz sokach z nich wytworzonych), referaty zostaną zaprezentowane w 3 sesjach:

  • Warzywa i owoce oraz soki aspekt odżywczy i technologiczny.
  • Chemoprewencyjne i kardioprotekcyjnego składniki warzyw, owoców i soków.
  • Varia sesja prezentacji wyników badań naukowych

W konferencji ponownie zaplanowano sesję młodych naukowców, w trakcie której studenci i doktoranci będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań w trakcie sesji plakatowej i ustnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska